Stockholms Läns Biodlardistrikt


Frågor från Förbundet:

1.

Vilka frågor tycker du är mest angelägna att ingå i SBR:s verksamhetsplan under 2021/2022?

2.

En ny medlemsundersökning kommer att genomföras under hösten 2020. Vad tycker du saknas i den senaste medlemsundersökningen 2018 och vad tycker du kan nedprioriteras?
Skriv gärna förslag till frågor och svarsalternativ.


Räcker inte textrutorna till får du gärna skicka ett mail till ordforande@abiodlarna.se