Styrelsens förmöte

Här anmäler du dig för att delta i

distriktsstyrelsens förmöte 4 november

kl 18.30 - 19.00

Mötet blir fysiskt så du får adressen i

god tid före mötet

 
 
 
Ja
Nej